Tanowo

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
4 600 000 PLN
Powierzchnia
17 390 m2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana w m. Tanowo, gm. Police, powiat policki, ul. Szczecińska, o łacznej powierzchni 1.7390 ha.
Działka o w/w powierzchni  została podzielona na działki o powierzchni, odpowiednio 0.3223 ha, 0.3166 ha, 0.3143 ha, 0.3144 ha, 0.3362 ha 0.1352 ha. Rodzaj uzytku: Ł IV.
Do zakupu proponowana jest działka o łacznej powierzchni 1.7390 ha.
Niniejsza nieruchomość gruntowa objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gm. Police, tj: Uch. Nr XXXV/370/2021 Rady Miejskiej z dn. 26.10.2021 ( Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 14.01.2022 poz.249), pn "Gmina Zachód".
Zgodnie z w/w planem, część działek ( od ul. Szczecińskiej) znajduje się w obrębie terenu  el. 1 UM.
Działka wyznaczona pod drogę wew. -01 KDW.
Teren o symbolu 1 UM o pow. 0.58 ha, przenaczenie -teren  zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jedynie jako funkcja uzupełniająca.   
- zabudowa wolno stojąca,
- powierzchnia zabudowy do 30 % powierzchni działki budowlanej,
- intensywnośc zabudowy:-max.- 0.9, min- 0,05.
-wysokość zabudowy dla budynków usługowych -do 9 m, dla budynków gospodarczych,garaży wolno stojacych- do 5,5 m.
- dachy strome dwuspadowe o kącie nachylenia 300-350.
- minimalna pow. działki budowlanej -1000 m2, szer. dz. min.30 m.
Na terenie 1 UM i 2 UM występuje stanowisko archeologiczne.
- powierzchnia biologicznie czynna -50 %,
-teren znajduje się w obrębie strefy ochronnej- terenu ochrony pośredniej ujecia wody podziemnej " Tanowo".
Zgodnie z Uch. nr XX/144/2012 z 22.05.2012 planu zagospodarowania gm. Police, część działek znajduje się na terenie el. : 6 RP, tj: grunty rolne. o pow 1.11 ha .
-teren położony w obszarze przyrodniczo cennym OC, związanym z korytarzem ekologicznym rzeki Gunicy
- teren objety strefą WIII ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.
Dojazd do działki z drogi asf.( ul. Szczecińska), a nastepnie nowo wydzielona dz. wew.( gruntowa).
Działka graniczy z rz. Gunica.
Księga wieczysta bez obciążeń.
Opracowano opinię o geologicznych warunkach posadowienia na działce przy ul. Szczecińskiej.
 
Cena ofertowa do negocjacji.


  • Ogrodzenie: Brak
  • Wysokość zabudowy: 9
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny usług
  • Droga dojazdowa: Asfaltowa

Market Nieruchomości Beata Kusiak, Józef Kusiak Sp. J.

Formularz Kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Market Nieruchomości Beata Kusiak Józef Kusiak SP. J dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Market Nieruchomości Beata Kusiak Józef Kusiak SP. J z siedzibą w Szczecinie (70-352) przy ul. Ściegiennego 3/1. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).
 

Najlepsze oferty w jednym miejscu!